Sözlükte "kadı" ne demek?

1. Tanzimat'a kadar her türlü davalara, tanzimat'la yurttaşlar yasası arasında ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanlarına verilen ad.

Kadı kelimesinin ingilizcesi

[KADI] n. cadi, kadi, Muslim judge
Köken: Arapça